crs_en

STATEMENT REGARDING CRS STATUS

Do you have tax residence in Romania? *
The country does not offer TIN
On the grounds of the law on the exchange of tax information with other countries („CRS”), the CBC may be under the obligation to collect from its clients specific statements regarding the tax residence and the tax identification number, that it may submit to the National Agency for Fiscal Administration , so that it may transmit to the competent authorities of the participating country the data collected about the entities that live in the participating country, in accordance with the tax laws of the participating country.

If the circumstances that may have an influence on the clients’ tax residence should change, then immediate notification of the CBC is required.

Participating Country means:

a) other than Romania, EU member,

b) other than the USA or the territory with which Romania has entered into the agreement that allows the automated exchange of information regarding the accounts,

c) other than the USA or the territory with which the EU has entered into agreements that allow the automated exchange of information regarding the accounts.

The list of the Participating Countries, mentioned in point b and c, is published by the Ministry of Finance in the form of a notification by October 15th.

crs-ro

DECLARAȚIE PRIVIND STATUSUL CRS

Aveți rezidență fiscală în România? *
Țara nu oferă NIF:
În temeiul legii referitoare la schimbul de informații despre taxe cu alte țări („CRS”), LCC poate fi obligat să colecteze de la clienți declarații cu privire la domiciliul fiscal și numărul de identificare fiscală pe care să le transmită către Agenția Națională de Administrare Fiscală, astfel încât să poată transmite autorităților competente din țara participantă datele colectate despre entitățile care locuiesc în țara participantă înconformitate cu legislația fiscală a țării participante.

Dacă circumstanțele care ar putea avea o influență asupra rezidenței fiscale a clienților ar trebui să se modifice, atunci este obligatorie notificarea imediată a LCC.

Țară Participantă înseamnă:
a) alta decât România, membru UE,
b) alta decât SUA sau teritoriul cu care România are acordul care permite schimbul automatizat de informații privind conturile,
c) alta decât SUA sau teritoriul cu care EU are acorduri care permit schimbul automatizat de informații privind conturile.

Lista Țărilor Participante, menționate la punctele b și c, este publicată de Ministerul de Finanțe sub forma unei notificări până la data de 15 octombrie.